صورت وضعیت انواع گرم نوش و سرد نوش تک نفره

ردیفمشخصات محصولوزن/حجمتعداد در کارتنقیمت (تومان)ماندگاریتوضیحات
1خاکشیر نبات (ساشه)20 گرم300 عدد16001 سالگرم نوش / سرد نوش
2شربت خاکشیر ساده/رژیمی (ساشه)20 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش / سرد نوش
3شربت ختمی سیاه/آبی (ساشه)15 و 18 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش / سرد نوش
4شربت بابونه (ساشه)15 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش
5شربت گل گاوزبان (ساشه)15 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش
6شربت زعفران (ساشه)15 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش
7شربت قاووت کرمانی (ساشه)18 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهگرم نوش
8تخم شربتی رژیمی (ساشه)20 گرم20 بسته 12 عددی170018 ماهسرد نوش
9تخم شربتی ساده (ساشه)20 گرم300 عدد14501 سالسرد نوش
10موهیتو (ساشه)20 گرم300 عدد15001 سالسرد نوش
11معجون آریایی (ساشه)20 گرم300 عدد17501 سالسرد نوش
12گلاب (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
13بهارنارنج (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
14هل (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
15دارچین (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
16رازیانه (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
17اسطوخودوس (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
18شوید (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
19آویشن (ساشه)15 میلی لیتر20 بسته 5 عددی148018 ماهسرد نوش
20پودر شربت فوری9 گرم24 عدد9802 سالسرد نوش در 6 طعم
09025044570